Conservatieve nierbehandeling

Baxter_DTP_Illustration_ALL-01
Arts leert de patiënt om thuis peritoneale dialyse (PD) uit te voeren

Wat is conservatieve nierbehandeling?

Conservatieve nierbehandeling is een actieve behandeling van fysieke symptomen van nierfalen en bijbehorende ziekten en symptomen, evenals psychologische en sociale ondersteuning zonder gebruik te maken van dialyse of transplantatie, hoewel dialyse technisch gezien als geïndiceerd kan worden overwogen.

Wie kiest voor conservatieve nierbehandeling?

Vooral wanneer een patiënt lijdt aan een of meer andere ernstige ziekten, bijvoorbeeld diabetes, hartfalen of kanker, is nierfalen slechts een deel van de ziektebelasting en het beginnen met dialyse zou de intensiteit van de symptomen wellicht niet genezen of verminderen en het zou niet gerelateerd zijn aan een verhoogde overlevingskans.

Zorgverleners bespreken de voordelen van hemodialyse in het ziekenhuis

Hoe kiest iemand voor conservatieve nierbehandeling?

De beslissing over de toekomstige behandelingskeuze zou idealiter een gedeelde beslissing moeten zijn tussen de patiënt, familieleden en de zorgprofessionals. De nefroloog kan de resultaten van de patiënt inschatten met behulp van specifieke prognostische hulpmiddelen en algoritmen. Ook moet hij of zij een duidelijk beeld schetsen van het toekomstige ziektetraject, de tijdsbestekken en de voor- en nadelen van zowel dialyse als de conservatieve nierbehandeling. De eigen doelen en voorkeuren van elke patiënt moeten in overweging worden genomen en alle patiënten moeten vóór de start van de dialyse op de juiste manier worden voorgelicht over alle behandelingsopties en de waarschijnlijke resultaten.

Conservatieve nierzorg

Welke aspecten komen aan bod en welke symptomen worden aangepakt tijdens de conservatieve nierbehandeling?

Het behandelingsteam geeft advies over hoe, met behoud van de kwaliteit van leven, de progressie van de nierziekte kan worden vertraagd en de urineproductie kan worden gehandhaafd. De belangrijkste kwesties zijn: pijnbestrijding, beheersing van de bloeddruk, een aangepast dieet en vochtbeheer om zowel uitdroging als vochtoverbelasting te voorkomen, monitoring van bloedglucose (voor diabetici), inname van voorgeschreven medicijnen, beheer van bloedarmoede en symptoombeheersing. Het is belangrijk om eventuele nieuwe medicijnen, de inname van pijnstillers, supplementen en kruidenproducten te controleren, aangezien sommige de nieren verder kunnen beschadigen.

Kan iemand van gedachten veranderen over de behandelingskeuze?

Elke patiënt moet informatie krijgen over zijn keuze en de mogelijkheid krijgen om die aan te passen (d.w.z. overstappen van conservatieve nierbehandeling naar dialyse of vice versa). Bovendien kiezen sommige patiënten voor een tijdelijke dialysebehandeling, de zogenaamde “proef” dialyse. Hierbij wordt vooraf een tijdslimiet gesteld voor het staken van de dialyse als er onvoldoende verbetering optreedt (bijvoorbeeld 6 - 8 weken).

GettyImages-910118874.png

Wie verzorgt de conservatieve nierbehandeling?

Afhankelijk van het specifieke gezondheidszorgsysteem van het land wordt conservatieve nierbehandeling beheerd door het behandelingsteam (nefrologen en verpleegkundigen). Ook worden eerstelijnswerkers (huisartsen en verpleegkundigen, maatschappelijk werkers) evenals diëtisten, psychologen en fysiotherapeuten erbij betrokken, indien beschikbaar.